KB35
Zinnias on Orange Kimono

Zinnias on Orange Medium Kimono

KB35

Lee's Needle Arts
Zinnias on Orange Kimono

5"w x 6"h - 18 Mesh

Retail Customers, please visit your Local Needlepoint Shop to order.
Wholesalers, please log in for pricing and ordering.